kredyty

Jakie są szansę Polaków na kredyt w Wielkiej Brytanii?

Mimo, że brexit znacząco zniechęcił Polaków do pobytu i pracy w Wielkiej Brytanii i tak na koniec 2020r. przebywało tam ponad 900tys. osób. Gros z nich pracuje w sposób całkowicie legalny, a to znaczy, że z czasem nabywają prawo do starania się o różnego rodzaju kredyty i pożyczki funkcjonujące na rynku usług finansowych. Jak w każdym kraju, również w Wielkiej Brytanii istnieje precyzyjny system weryfikacji przyszłych kredytobiorców, którzy muszą spełnić określone warunki, by kredyt otrzymać. 

Jak sprawdzić zdolność kredytową w UK? 

Raport kredytowy to dokument zawierający pełną historię finansową za okres sześciu lat wstecz od momentu podjęcia starań o kredyt. W raporcie znajdzie się zbiór informacji na temat wszystkich wniosków kredytowych, bieżących oraz nieaktywnych kont bankowych, historia płatności oraz credit score, czyli wynik scoringu kredytowego, przedstawiony w postaci punktowej. Im wyższa wartość punktowa scoringu, tym wyższa wartość kredytowa przyszłego kredytobiorcy.

Zobacz, jak sprawdzić swoją zdolność kredytową w UK na smartpolak.co.uk

W Wielkiej Brytanii funkcjonują trzy główne agencje zajmujące się weryfikacją informacji kredytowej. Mają one dostęp do ogromnej ilości informacji o większości osobach zamieszkujących i pracujących w Wielkiej Brytanii. Agencje zajmują się zbieraniem informacji o finansach kredytobiorcy z rejestrów publicznych oraz firm czy instytucji, w których kredytobiorca był zatrudniony czy współpracował, ale też np. od przedsiębiorstw doprowadzających media do miejsca zamieszkania. Myśląc o kredycie, warto sprawdzić swój potencjał kredytowy właśnie poprzez skierowanie się do jednej z tych agencji. 

Co zawiera raport kredytowy?

Raport kredytowy zawiera owe credit score, czyli wartość określającą poziom ryzyka dla kredytodawcy, gdyby udzielił pożyczki danemu petentowi. Credit score jest trzycyfrową liczbą, wyrażającą zdolność kredytową. Im wartość ta jest wyższa tym pozycja kredytobiorcy w negocjowaniu wysokości kredytu jest mocniejsza. Wartość ta obliczana jest na podstawie raportu kredytowego  oraz informacji zbieranych przez agencje informacji kredytowej. Credit score jest podstawą nie tylko do decyzji o przyznaniu kredytu, ale wpływa na jego wysokość.  Jeżeli jest on zbyt niski, otrzymanie kredytu będzie bardzo trudne. 

Na rynku brytyjskim, podobnie jak na polskim, funkcjonują firmy udzielające pożyczek krótkoterminowych tzw. chwilówek. I chociaż one również kierują się raportem kredytowym i oceną zdolności kredytowej, algorytm wyliczający ryzyko dla pożyczkodawcy jest w tym wypadku zdecydowanie przyjaźniejszy niż w przypadku instytucji stricte bankowych. 

4.2/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *