Ranking kont oszczędnościowych – najlepsze oferty kont

Rachunek oszczędnościowy może stanowić całkiem ciekawą propozycję, która łączy w sobie cechy konta bieżącego oraz lokaty. Opłacalność konta oszczędnościowego będzie jednak w ogromnej mierze uzależniona od warunków oferty prezentowanej przez bank. Warunki umowy będą zresztą warunkować nie tylko to, na ile opłacalne jest konto oszczędnościowe, ale również jego funkcjonalność. Stąd też wybór odpowiedniej oferty bynajmniej nie należy do zadań łatwych, tym bardziej, że w obecnych realiach banki wręcz lubują się w oferowaniu klientom różnego rodzaju dodatkowych opcji.

Podstawową pomocą a zarazem metodą wstępnej weryfikacji interesujących nas ofert może być prezentowany poniżej ranking kont oszczędnościowych. Jednocześnie warto także zdawać sobie sprawę z faktu, że najlepsze konto oszczędnościowe w wielu przypadkach będzie oznaczać po prostu rachunek najlepiej dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Przed podpisaniem umowy z całą pewnością dobrze będzie dokładnie zapoznać się z jej warunkami a także poznać przynajmniej podstawowe faktory, które mogą wpływać na generalną atrakcyjność danej oferty.

Czym jest i do czego służy konto oszczędnościowe?

Jak już sama nazwa wskazuje, rachunek oszczędnościowy będzie nam służył nam w pierwszej kolejności w celu gromadzenia środków finansowych. W tym miejscu konieczne jednak dokonanie pierwszego istotnego rozróżnienia, a mianowicie wskazanie różnic pomiędzy kontem oszczędnościowym a lokatą. To pierwsze z definicji powinno być rozwiązaniem bardziej elastycznym i umożliwiającym konsumentowi w miarę swobodne transfery pieniędzy bez utraty wypracowanego zysku. W przypadku natomiast lokaty co do zasady wypłata środków jest równoznaczna z zerwaniem umowy, a to ostatnie pociąga za sobą z kolei utratę części zysków(warto jednak zaznaczyć, że nie stanowi to reguły).

Główną zaletą kont oszczędnościowych w porównaniu z lokatą jest właśnie elastyczność. Nawet konto oszczędnościowe z najwyższym oprocentowaniem przeważnie okaże się jednak propozycją mniej korzystną w aspekcie samych zysków, niż lokata terminowa. Jednocześnie jednak, rachunek oszczędnościowy może nam służyć np. jako sposób nieznacznego pomnażania naszych bieżących środków.

Jak to działa? Wynagrodzenie możemy w części przelewać właśnie na konto oszczędnościowe. Przez pewien czas pieniądze zgromadzone na rachunku będą „pracować”, ergo tworzyć pewien zysk, co nie występuje w przypadku przechowywania ich na koncie bieżącym. Następnie możemy zaś po prostu skorzystać z pieniędzy obecnych na rachunku oszczędnościowym w momencie, kiedy będziemy musieli np. opłacić rachunki lub czynsz. Rzecz jasna, nie jest to rozwiązanie, które zapewni istotny zysk, jednak najpewniej okaże się bardziej korzystnym działaniem, niż trzymanie pieniędzy wyłącznie na koncie bieżącym.

Konto oszczędnościowe a lokata terminowa

Naturalnie, konto oszczędnościowe może nam służyć także po prostu w celu budowania kapitału. W porównaniu np. z dosyć popularnymi obecnie lokatami długoterminowymi również w tym aspekcie konto oszczędnościowe z możliwością wypłaty okaże się produktem bardziej elastycznym:

 • Standardowy program budowania kapitału:
 • miesięczny limit wpłat(np. dwie lub trzy wpłaty w miesiącu)
 • wpłaty mogą być dokonywane jedynie w określonych kwotach(100, 200 zł)
 • brak możliwości wypłat
 • zerwanie lokaty najczęściej wiąże się z utratą części zysku

Dla porównania na konto oszczędnościowe możemy transferować pieniądze nie tylko w ramach przelewów stałych, ale również po prostu wpłacać na nie dowolne, mniejsze lub większe kwoty. Również ewentualna wypłata z konta oszczędnościowego nie będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami. Jest to czynnik o większym znaczeniu, niż często podejrzewamy. Należy pamiętać, że oprocentowanie zarówno lokat, jak i rachunków oszczędnościowych może się zmieniać. Dodatkowo, z czasem na rynku mogą pojawić się po prostu atrakcyjniejsze oferty niż ta, z jakiej korzystamy obecnie.

Czy jednak z powyższych informacji należy wyprowadzić wniosek, że konto oszczędnościowe zawsze będzie rozwiązaniem bardziej korzystnym, niż lokata? Niekoniecznie.

Opłaty i prowizje, czyli jak wybrać dobre konto oszczędnościowe

Standardowo przeglądając dowolny ranking kont oszczędnościowych zwracamy uwagę przede wszystkim na wysokość oprocentowania. W rzeczywistości jednak oprocentowanie stanowi tylko jeden z czynników determinujących atrakcyjność danej oferty. Co więcej, konto oszczędnościowe z najwyższym oprocentowaniem wcale nie musi być rzeczywiście najlepszą opcją.

Na co więc jeszcze należy zwracać uwagę? Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy atrakcyjne oprocentowanie oferowanego nam konta ma charakter stały czy też jest to oferta promocyjna? W tym drugim wypadku powinny nas zaś interesować dwa czynniki:

 • Okres trwania warunków promocyjnych(do kiedy będziemy mogli korzystać z wyższego oprocentowania)
 • Oprocentowanie standardowe, które będzie obowiązywać po zakończeniu promocji

To jednak jeszcze nie wszystko. Konto oszczędnościowe może zawierać w sobie również szereg opcjonalnych opłat, w tym między innymi:

 • Opłaty za przelew z konta
 • Opłaty za wypłatę(w przypadku, gdy jest to konto oszczędnościowe z kartą)
 • Opłata za kartę powiązaną z kontem

Prosty przykład: oferowane nam konto oszczędnościowe za darmo co prawda nie posiada opłaty miesięcznej, jednak jednocześnie darmowy jest tylko jeden przelew z konta w przeciągu miesiąca. Każdy kolejny przelew wiąże się natomiast z jednorazową opłatą w wysokości np. 10 zł. Łatwo policzyć, że jeżeli mamy zamiar częściej korzystać z rachunku oszczędnościowego(transferować środki pomiędzy rachunkiem oszczędnościowym a kontem bieżącym), to nawet przy wysokim oprocentowaniu taka oferta najpewniej nie okaże się dla nas korzystna finansowo.

Konto oszczędnościowe dla dziecka, czyli kilka istotnych kwestii

Osobną kwestię stanowi oferty takich rozwiązań, jak konto oszczędnościowe dla dziecka. W tym wypadku celem jest rzecz jasna zabezpieczenie finansowej przyszłości młodego człowieka, co samo w sobie stanowi inicjatywę jednoznacznie pozytywną. Warto jednak zapytać, jak w tym aspekcie prezentuje się rachunek oszczędnościowy w porównaniu do innych dostępnych rozwiązań oraz w jakim banku założyć konto oszczędnościowe dla dziecka?

Co do zasady, zabezpieczyć przyszłość finansową młodego człowieka możemy na trzy podstawowe sposoby a mianowicie:

 • Poprzez założenia dziecku konta oszczędnościowego
 • Poprzez lokatę terminową
 • Poprzez specjalny program budowania kapitału

Jaka z tych opcji okaże się najbardziej korzystna? W pierwszej kolejności należy pamiętać, że konto oszczędnościowe dla dziecka ma zapewnić młodemu człowiekowi bezpieczny kapitał. Co to oznacza? W przypadku specjalnych programów oszczędnościowych dla dzieci często sporą część portfela stanowią jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W ten sposób w skrajnym przypadku inwestycja na rzecz przyszłości młodego człowieka zamiast przynieść zyski, poskutkuje stratami.

To jednak jeszcze nie wszystko. Problematyczną kwestię stanowi także pytanie pt. czy na konto oszczędnościowe może wejść komornik? Jak wiadomo, w przypadku osób dorosłych nie stanowi to żadnego kłopotu(komornik bez problemu znajdzie oraz zajmie nasz rachunek oszczędnościowy). Nieco inaczej przedstawia się jednak kwestia w odniesieniu do osób małoletnich:

 • Osoby po 13 roku życia mogą posiadać własny rachunek oszczędnościowy
 • Osoby przed 13 rokiem życia zgodnie z polskim prawem mogą jedynie posiadać rachunek podłączony do konta opiekuna prawnego/rodzica

W pierwszym z wymienionych wypadków zajęcie konta dziecka przez komornika nie będzie możliwe, z zastrzeżeniem, że osoba małoletnia musi być jedynym posiadaczem rachunku. W drugim natomiast wypadku konto oszczędnościowe niestety jak najbardziej może zostać zajęte w ramach egzekucji komorniczej.

Konto oszczędnościowe na emeryturę: czy to dobry pomysł?

Biorąc pod uwagę liczne aktualne realia niestety z dużą pewności można postawić tezę, że spora część z nas raczej nie powinna liczyć na emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym momencie pojawia się więc problem pt. w jaki sposób możemy samodzielnie zadbać o nasze bezpieczeństwo finansowe w dalszej przyszłości?

Naturalnie, jedną z dostępnych opcji będzie tutaj konto oszczędnościowe na emeryturę. Warunki? Przede wszystkim oprocentowanie powinno co najmniej równoważyć inflację, co niestety aktualnie może być trudne. Pewnym rozwiązaniem mogą okazać się produkty mieszane, a więc np. łączące w sobie cechy rachunku oszczędnościowego z funduszem inwestycyjnym. W takim wypadku przeważnie część naszych środków jest lokowana w bezpiecznych depozytach o stałym oprocentowaniu, natomiast pozostałą część inwestujący lokują w jednostkach wybranych funduszy inwestycyjnych.

Trudno o jednoznaczną i generalną ocenę atrakcyjności programów emerytalnych działających według powyższego schematu, ponieważ zawsze będzie to kwestia co najmniej kilku różnych czynników. Przede wszystkim, różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wykazują różny poziom biegłości. Fundusz o teoretycznie identycznym profilu- np. akcji rynku amerykańskiego- w ramach jednego TFI potrafi przynosić stratę, natomiast w ofercie innego towarzystwa widzimy już zysk. Kolejna kwestia to strategia inwestycyjna. Najczęściej programy emerytalne dają klientowi możliwość wyboru:

 • strategii bezpiecznej(środki są lokowane w depozyty bankowe oraz TFI o niskiej stopie ryzyka)
 • strategii umiarkowanej(depozyty bankowego oraz TFI o średniej stopie ryzyka)
 • strategii agresywnej(depozyty plus jednostki funduszy o wysokiej stopie ryzyka, a więc np. funduszy akcyjnych lub tzw. funduszy absolutnej stopy zwrotu)

Co więc wybrać? To już zależy od naszego progu akceptacji dla ryzyka inwestycyjnego a także po prostu od naszej wiedzy nt. mechanizmów organizujących działanie rynków finansowych. Pamiętajmy także, że TFI nigdy nie będzie w stanie zagwarantować nam zysku. Wyniki osiągane np. przez dany funduszy w przeszłości mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą- ale nie muszą- świadczyć o kompetencjach specjalistów zarządzających funduszem.