Ranking kont maklerskich – oferty rachunków brokerskich

Konto maklerskie to popularna nazwa rachunku inwestycyjnego oferowanego przez instytucje rynku finansowego: banki oraz  licencjonowane domy maklerskie. Tego rodzaju konto niezbędne jest do przechowywania, zbywania i nabywania różnego rodzaju instrumentów finansowych, czyli papierów wartościowych, akcji, certyfikatów, praw, obligacji, kontraktów na kursy, jednostek indeksowych etc. Inwestor nieposiadający konta maklerskiego nie ma prawa do aktywnego funkcjonowania  na giełdzie papierów wartościowych. Konta maklerskie może założyć każdy inwestor, również ten początkujący, jednak podobnie jak w przypadku innych rachunków, tak i w tym przypadku, mamy do czynienia z konkurencyjnością i walką o klienta. Dlatego wybór konkretnego rachunku i instytucji, która będzie zajmowała się przechowywaniem zasobów inwestora powinna poprzedzać dokładna analiza ofert dostępnych na rynku usług finansowych. Jednym z narzędzi szczegółowej analizy jest ranking kont maklerskich.

Ostatnia aktualizacja: 15 Września 2023
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
0€ lub 10€
? 0 zł przy otwarciu min.1 transakcji na 365 dni lub braku środków na koncie
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
0zł
? Jedyna opłata za rachunek może pojawić się przypadku gdy na rachunku nie będzie żadnej aktywności przez 12 kolejnych miesięcy. Wtedy opłata za prowadzenie rachunku wynosić będzie 9 PLN miesięcznie.
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
0 zł
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
1% + VAT (20%)
? Finax pobiera opłatę w wysokości 1% + VAT (20%) od wartości zarządzanego majątku (czyli łącznej wartości papierów wartościowych oraz gotówki) w skali roku. Opłata jest naliczana codziennie jako (kwota na koncie w aktualny dzień) * 0,012 / 365. W przypadku wpłat niższych niż 1000 euro (lub równowartości w PLN) naliczamy jeszcze opłatę manipulacyjną za zaksięgowanie wpłaty w wysokości 1% + VAT z wpłaty.
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «
Revolut
0 zł
Prowadzenie konta
» SPRAWDŹ «

Konta maklerskie dla początkujących

Porównanie kont maklerskich dostarcza mnóstwo informacji, ale najbardziej skorzysta na nich początkujący inwestor. Kryteria wykorzystywane w budowaniu rankingów określają najważniejsze cechy rachunku, na które powinno się zwracać uwagę. Informują również, gdzie tkwią mechanizmy odpowiedzialne za sukces lub porażkę w inwestowaniu. Umiejętne wykorzystywanie wszystkich niuansów to sztuka, której trzeba się nauczyć. Analizując ofertę kont maklerskich zebranych w jednym zbiorze, zwraca uwagę fakt, że można je podzielić na grupę ofert skierowanych wyraźnie do początkującego inwestora oraz na takie, które adresowane są do doświadczonych uczestników rynku. Konta maklerskie dla początkujących ograniczane są wielkością kapitału inwestycyjnego. Im jest on większy, w założeniu że operatywność i doświadczenie inwestora systematycznie rośnie, tym wzrasta również oferta dodatkowych usług i produktów oferowanych przez operatorów konta.

Kryteria wyboru kont maklerskich

Instytucje finansowe oferujące dostęp do kont maklerskich, jednocześnie, umożliwiają operowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz bardzo często dostęp do transakcji na rynkach zagranicznych. Warto o tym pamiętać przygotowując się do roli dynamicznego inwestora. Podstawowe kryteria oceny oferty rynku finansowego powinny analizować przede wszystkim obligatoryjne opłaty na koncie maklerskim, czyli:

  • wysokość prowizji od transakcji: prowizja dla dostawcy usług maklerskich jest największym obciążeniem dla inwestora, szczególnie początkującego, doświadczony inwestor z dorobkiem może zwykle ją negocjować, początkujący poszukuje po prostu najniższej, licząc na zmianę podejścia w przyszłości
  • koszt prowadzenia rachunku: to miesięczna opłata wymagana przez dostawcę, różna i najczęściej nienegocjowalna
  • koszt realizacji przelewów na rachunek bankowy
  • wysokość opłat za przechowywanie papierów wartościowych: to ważne kryterium oceny, szczególnie dla doświadczonych i operatywnych inwestorów posiadających znaczne środki generujące wprost proporcjonalne opłaty
  • dostęp do rynków inwestycyjnych: to kryterium dzieli inwestorów w zależności od ambicji i możliwości  inwestycyjnych
  • koszt przeglądu notowań w czasie rzeczywistym: to niezwykle istotna, niezbywalna cecha rachunku, generująca jednak kolejny z kosztów
  • materiały edukacyjne i analityczne: dodatkowe składowe oferty, ważne szczególnie dla początkującego inwestora, zawierają rekomendacje, analizy, komentarze
  • łatwy dostęp do konta, w tym konto maklerskie online i aplikacje mobilne umożliwiające stały, bezpośredni i błyskawiczny dostęp do konta z każdego miejsca

Konto maklerskie demo

Rywalizacja w pozyskiwaniu wciąż nowych klientów na rynku usług maklerskich jest często jeszcze bardziej wymagająca niż konkurencja w obszarze rachunków standardowych. Dostawcy usług maklerskich doskonale rozumieją, że specyfika tego rodzaju działalności wymaga uruchomienia niestandardowych narzędzi. Aby pozyskać nowego klienta nie wystarcza już klasyczna promocja oparta o czasowe zmniejszanie kosztów po stronie klienta. Wiele firm, oczekując na nowych nabywców realnych rachunków, oferuje im szkolenia, materiały edukacyjne, spotkania z inwestorami, i co spotyka się z niesłabnącym zainteresowaniem, konto maklerskie demo. Na platformie operowanej przez firmę, potencjalny inwestor po zalogowaniu do rachunku demo, dokonuje wirtualnych transakcji. Kupuje i sprzedaje dostępne przez daną firmę instrumenty finansowe oraz śledzi dalsze losy swoich inwestycji.

W ten sposób, w określonym czasie, poprzez konto maklerskie online sprawdza nie tylko mechanizmy transakcji, ale testuje swoje zdolności analityczne i weryfikuje znajomość rynku inwestycyjnego. Część platform oferujących konta maklerskie demo otwiera również dostęp do schematów analizy technicznej poszczególnych instrumentów. Nie trzeba już dodawać, że w ślad za tym doświadczalnym poligonem firma umożliwia założenie własnego rachunku maklerskiego, tym razem realnego.

Elastyczne konto maklerskie dla inwestujących sporadycznie

Interesującym rozwiązaniem skierowanym do początkujących inwestorów lub takich, którzy inwestowanie traktują hobbystycznie jest elastyczne konto maklerskie. Tego rodzaju konto maklerskie charakteryzuje brak kosztów otwarcia i najczęściej również brak kosztów prowadzenia rachunku. Obowiązują natomiast pozostałe opłaty na koncie maklerskim, w tym prowizja, różna dla odmiennych instrumentów finansowych. Elastyczne konto maklerskie skonstruowane jest w taki sposób, by w każdej chwili, miękko, można było przejść do konta aktywnego i już na poważnie rozpocząć swoją przygodę w giełdowe inwestowanie.

Jak zamknąć konto maklerskie?

Nie zawsze marzenie o statusie giełdowego rekina ma szansę się zrealizować. Niektóre z instytucji oferujących wcześniej brak opłat za prowadzenie rachunku, muszą zmierzyć się w konsekwencji z ogromną liczbą kont, na których nie pojawiają się żadne transakcje. Pokazuje to działanie kolejnych banków i firm  zamykających tysiące nieaktywnych kont maklerskich. Oczywiście inwestor także może w każdej chwil zamknąć swoje konto maklerskie, pod warunkiem jednak, że jest ono puste i  nie posiada żadnych aktywów. W takim przypadku zamknięcie konta reguluje podpisana umowa, ale najczęściej wystarczy dyspozycja online a nawet telefoniczna. Inwestorzy będący właścicielami niezbywalnych aktywów zalegających na koncie, muszą liczyć się z podstawowymi opłatami tak długo, jak dane aktywa na nim pozostają.

Czy inwestowanie na giełdzie jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo inwestowania na giełdzie zawsze należy rozpatrywać z co najmniej dwóch punktów widzenia. Jednym z nich jest bezpieczeństwo prawne, które w Polsce nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. I z tego punktu widzenia można uznać, że inwestowanie na giełdzie jest bezpieczne. Drugie kryterium ocenia bezpieczeństwo inwestowania pod kątem podejmowanych decyzji przez inwestora. I tutaj odpowiedź na to pytanie uzależniona jest całkowicie od jego kolejnych działań.  Żadna inwestycja nie jest wolna od ryzyka, ale umiejętne wykorzystywanie wszelkich dostępnych narzędzi analizy mechanizmów rządzących inwestowaniem może to ryzyko znacząco zmniejszać.