Najlepsze lokaty bankowe – Ranking lokat

Lokaty bankowe to obok rachunków osobistych podstawowy produkt rynku finansowego oferowany przez banki. Ten terminowy depozyt to nic innego jak usługa/zlecenie przechowania konkretnej sumy pieniędzy należących do klienta banku w zamian za określone profity. Tym profitem/wynagrodzeniem są odsetki, które bank wypłaca klientowi na koniec wiążącej ich umowy. Lokaty bankowe oferuje każdy bank, ale też każdy z nich na innych warunkach, które mogą znacząco różnić się miedzy sobą. W przypadku „niewielkich” kwot, różnice te nie będą miały wielkiego znaczenia a ich posiadacze nie będą śledzić z zapartym tchem informacji o zmianach zachodzących na rynku finansowym. Jednak gdy suma lokowana w banku przybiera poważne kwoty, profity, jakie oferuje bank za przechowywanie pieniędzy klienta, mogą mieć dla niego ogromne i wymierne znaczenie. Dlatego trudno się dziwić, że to właśnie oni na bieżąco przyglądają się ofercie banków w poszukiwaniu najlepszych lokat bankowych.

Lokaty bankowe – rodzaje

Aktualnie na rynku usług finansowych banki oferują następuje rodzaje lokat:

 • lokaty terminowe, najpopularniejsze w tej grupie, charakteryzują się stałym lub zmiennym oprocentowaniem
 • lokaty progresywne, oprocentowanie kapitału rośnie wraz z wydłużaniem czasu trwania lokaty
 • lokaty automatyczne, zakłada je automatycznie bank wówczas, gdy środki na koncie klienta przekraczają ustalone wcześniej saldo
 • lokaty negocjowane, oferta dla najzamożniejszych klientów banku
 • lokaty overnight, funkcjonują tylko jedną noc
 • e-lokaty, zakładane samodzielnie przez klienta poprzez internet
 • lokaty mobilne, zakładane przez klienta w aplikacji mobilnej banku

Najlepsze lokaty bankowe, czyli jakie?

Aby wskazać najlepsze lokaty najpierw należy określić kryteria wyboru, jakimi należy kierować się w trakcie poszukiwań. Przyszły klient banku powinien przeanalizować następujące cechy produktu:

 • Oprocentowanie nominalne – podaje się je zwykle w skali roku, klient dowiaduje się, o ile wzrasta jego lokata, jeżeli wniesiony kapitał przeleży w banku nienaruszony przez okres 12 miesięcy. Lokaty krótkoterminowe wyposaża się albo w informację o zamkniętym oprocentowaniu w okresie wskazanym w ofercie, albo należy je wyliczyć znając oprocentowanie roczne.
 • Podatek „Belki” – zwykle nie uwzględnia się go w kosztach danej oferty, ale realny zysk zostaje obniżony o ten właśnie podatek od zysków kapitałowych (aktualnie 19%), podatek ten pobiera bank wypłacając klientowi kwotę netto.
 • Dodatkowe produkty banku – lokata bankowa bez konta. To kryterium, które nie wszystkie banki spełniają. Zwykle lokaty bankowe łączone są z koniecznością założenia rachunku osobistego ROR w tym samym banku, co nie zawsze musi być korzystne dla klienta. Klient zostaje zmuszony do założenia rachunku, który generuje kolejne koszty, chyba, że aktywność na koncie je niweluje. Niemniej jest to dodatkowy wymóg generujący energię i koszty, dlatego najlepsze lokaty bez konta to kolejny ranking wart odnotowania w poszukiwaniach optymalnych rozwiązań.
 • Odnawialność lokaty to następne kryterium, na które należy zwrócić uwagę. Lokaty oszczędnościowe w większości banków, po upływie terminu umowy odnawiają się automatycznie, pod warunkiem oczywiście, że klient zawczasu nie wniesie tutaj zastrzeżeń. Niestety, nowy depozyt najczęściej będzie już utworzony na gorszych warunkach. Dlatego decydując się na konkretną ofertę warto zwrócić uwagę na ten parametr.
 • Warunki zerwania umowy przed terminem- to niezwykle istotne kryterium. Nieoczekiwany splot zdarzeń może wywołać konieczność zerwania umowy i wycofania części lub całości lokaty przed terminem upływu umowy. Najczęściej w takich sytuacjach traci się odsetki, dlatego wybierajmy te oferty, które gwarantują w takich przypadkach zachowanie całości lub jak największej części odsetek.
 • Lokaty długoterminowe charakteryzują się ważną dla klienta zasadą kapitalizacji odsetek. To ona sprawia, że wartość nominalna lokaty, czyli kwota od której nalicza się klientowi odsetki, ulega systematycznemu powiększaniu. Jeżeli oferta banku przewiduje częstą kapitalizację lokaty, automatycznie zwiększa się zysk.
 • Ważnym kryterium dla klienta jest czas trwania umowy, czyli okres, na który lokata zostanie założona. Banki oferują zwykle lokaty krótkoterminowe ( do 2 miesięcy), lokaty kwartalne ( do 5 miesięcy), lokaty średnioterminowe ( do 12 miesięcy) oraz lokaty długoterminowe ( powyżej 12 miesięcy).

Lokata bankowa a konto oszczędnościowe

Dla tych klientów banków, którzy obawiają się lub po prostu nie chcą zamrażać środków na koncie, banki oferują konta oszczędnościowe. Tego rodzaju rachunki pozwalają na zupełnie swobodne zarządzanie lokowanymi tam kwotami. Rachunek oszczędnościowy w każdej chwili można zasilać kolejnymi wpłatami, które w sposób automatyczny obejmowane są oprocentowaniem, w każdej chwili też można z niego wypłacić środki bez obawy zerwania odsetek.

Swoboda oszczędzania na tego rodzaju kontach jest równoważona gorszymi niż w przypadku lokat bankowych warunkami oprocentowania. W tym wypadku będzie to oprocentowanie według zmiennych stóp procentowych, które dodatkowo mogą zmieniać się wyraźnie na przestrzeni czasu. Dodatkowo każda wypłata ( z wyjątkiem pierwszej ) generuje już prowizję dla banku. Oznacza to, że konto oszczędnościowe, traktowane jako rachunek osobisty, przy dużej aktywności może spowodować stratę a nie oczekiwany zysk.

Lokaty Bankowe 2023

Lokaty 2022 to przede wszystkim systematyczna obniżka oprocentowania. W pierwszych miesiącach roku lokaty przynosiły 1,60% w skali roku, by pod koniec średnia oprocentowania spadła do najniższego swojego poziomu w historii – do 1,33%. Jednocześnie ubiegły rok, a właściwie jego końcówka przyniosła wzrost inflacji, obniżając jeszcze bardziej realny zysk. Obniżył się on z 0,34% z miesiąca stycznia 2022 do -1,50% pod koniec *. Przytoczone wartości jednoznacznie wskazują, że uporczywe trzymanie pieniędzy na lokatach  nie wygenerowały oczekiwanego zysku. Przez cały ubiegły rok klienci banków oczekiwali nerwowo na decyzję RPP podniesienia stóp procentowych, która jednak nie nastąpiła.

Lokaty bankowe skuteczne, ale i ryzykowne

Każdy z klientów banku ma do dyspozycji wiele różnych narzędzi do wykorzystania w procesie oszczędzania i pomnażania kapitału. Jednak ich skuteczność bardzo często zależy od indywidualnych predyspozycji ponoszenia ryzyka i od warunków obiektywnych, niezależnych nawet od danej oferty. Lokaty bankowe w swojej istocie to najbezpieczniejszy i najprostszy sposób zwiększania kapitału. Nie wymagają właściwie żadnej aktywności, chociaż kluczowy dla efektu końcowego jest optymalny wybór oferty. Konieczność związania się z bankiem na z góry ustalonych warunkach i brak możliwości ich renegocjowania sprawia, że trudno jednoznacznie wskazać najkorzystniejsze lokaty obecne na rynku. Tym bardziej, że banki bardzo często ratują się produktami promocyjnymi, które mogą podwyższyć efektywny zysk na lokacie nawet o kilka punktów procentowych.

*https://najlepszelokaty.pl/podsumowanie-2019-roku-na-rynku-lokat