leasing

Leasing samochodowy – korzyści.

Koszt zakupu samochodu na kredyt przeważnie jest niższy, ale stosunkowo trudno go zdobyć. Nabycie auta poprzez leasing jest zdecydowanie łatwiej dostępne, ale zwykle droższe. Porównując te dwie formy z punktu widzenia podatkowego, kredyt ma też o wiele bardziej przejrzystą strukturę. Do rozliczenia podatku VAT leasing traktuje się raz jako świadczenie usług a innym razem jako dostawę towaru. Jednak korzyści podatkowe dla przedsiębiorcy jakie pojawiają się przy umowach leasingowych bardzo często decydują o takiej właśnie formie finansowania zakupu samochodu firmowego.

Leasing operacyjny, co to jest?

Leasing operacyjny to sposób finansowania np.: samochodu, w którym stroną jest instytucja finansowa kupująca samochód wskazany przez drugą stronę umowy, płacąca za niego i pozostająca jego właścicielem. Leasingodawca użycza to auto klientowi odpłatnie, wystawiając mu co miesiąc fakturę. Leasingodawca niczym nie ryzykuje, ponieważ cały czas pozostaje właścicielem samochodu. Co do klienta to najczęściej jest on zobowiązany do wpłacenia kilkunastoprocentowego kapitału początkowego. Ostatecznie klient nabywając w ten sposób samochód płaci ok. 105% wartości nowego samochodu.

Po zakończeniu umowy leasingu klient ma prawo pierwokupu auta za uzgodnioną wcześniej kwotę. Może też zrezygnować z tego przywileju i pozostawić auto leasingodawcy. W przypadku zakupu samochód może przejść na użytek firmy lub osoby prywatnej. Wykup samochodu po leasingu charakteryzuje niska wartość zakupu, poniżej jego wartości rynkowej. W takim przypadku przedsiębiorca jest zobligowany do zapłacenia podatku od dochodu. W trakcie obowiązywania umowy leasingowej przedsiębiorca korzystający z tej formy zobligowany jest do ponoszenia wszystkich kosztów eksploatacji auta z ubezpieczeniem włącznie.

Korzyści z leasingu operacyjnego

Z leasingu operacyjnego zwykle korzystają przedsiębiorstwa, natomiast klient prywatny korzysta z finansowania samochodu kredytem lub coraz popularniejszym leasingiem konsumenckim. Firma leasingowa co miesiąc wystawia swojemu klientowi fakturę, z której może on odliczyć VAT. Pozostałą część wartości faktury księguje jako koszt uzyskania przychodu. Do tych samych kosztów przedsiębiorca dolicza również opłatę początkową, wszystkie koszty manipulacyjne, a także prowizje czy ewentualny wykup samochodu.

Dla przedsiębiorcy istotną zaletą tej formy finansowania zakupu pojazdu jest fakt, że leasing nie zmniejsza jego wartości kredytowej. Dzięki temu jego zdolność kredytowa pozostaje na tym samym poziomie. Leasingodawca natomiast ma prawo do amortyzowania kosztów samochodu, który stanowi jego środek trwały.

W jaki sposób zawiera się umowę leasingu

Umowa leasingowa to stosunkowo prosta forma finansowania samochodu. Sam proces odbywa się dość szybko, przedsiębiorca musi tylko okazać dokumenty swoje i podstawowe dla firmy, takie jak regon i NIP oraz wpis do CEIDG, w przypadku spółek KRS. W szczególnych okolicznościach leasingodawca żąda wyciągu z książki przychodów i rozchodów.

Dla przedsiębiorców ważne jest, że taką formę finansowania można zastosować praktycznie do wszystkiego. Można w ten sposób kupić maszyny rolnicze, lokale czy budynki.

5/5 - (1 vote)

1 thought on “Leasing samochodowy – korzyści.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *