kredyt hipoteczny w walucie obcej

Kredyt hipoteczny w obcej walucie – czy to dobry pomysł?

Zakup wymarzonego domu to wciąż duża inwestycja, która często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Najpopularniejszą oraz najbardziej korzystną pomocą finansową jest kredyt hipoteczny, umożliwiający zakup lub remont nieruchomości, w celu polepszenia standardu życia. Czym jest kredyt hipoteczny, oraz w jakich występuje formach? Na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę kredytową? O to najważniejsze informacje, które ułatwią zakup nieruchomości! 

Zakup mieszkania na kredyt. Czym jest kredyt hipoteczny, oraz jakie są jego formy? 

Kredyt hipoteczny to znana i popularna forma zakupu nieruchomości, która ze względu na stale rosnące ceny mieszkań i domów, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kredyt na zakup nieruchomości, przyznawany jest przez bank, po sprawdzeniu zdolności kredytowej oraz uiszczeniu wkładu własnego. W zależności od zapotrzebowania może być przyznany w złotówkach lub obcej walucie, różnić się długością oraz wysokością zobowiązania i warunkach ustalonych między kredytodawcą a kredytobiorcą, dotyczących między innymi zakresem prac, jakie należy wykonać w określonym czasie. 

Kredyt hipoteczny w złotówkach a obcej walucie. Na co zwrócić szczególną uwagę? 

W Polsce istnieje możliwość zawarcia umowy kredytowej w złotówkach i walucie obcej. Kilka lat temu, bardzo popularne było udzielanie kredytu w frankach, które w trakcie zawarcia umowy, gwarantowały najkorzystniejsze warunki spłaty zobowiązania. Niestety, biorąc pod uwagę wzrost franka, wiele osób zmuszone było płacić wysokie kwoty, a banki niechętnie decydują się na udzielanie kredytu w obcej walucie, aby uniknąć szeregu nieprzyjemnych zdarzeń, które są konsekwencją nagłego wzrostu rat kredytowych. Na czym polegają oba rozwiązania, oraz które z nich jest bezpieczniejsze? 

Niezależnie od waluty na jaką zdecyduje się przyszły kredytobiorca, proces zawarcia umowy na kredyt hipoteczny jest taki sam. Aby zawrzeć umowę z bankiem, należy spełnić określone wymagania, takie jak przedstawienie zaświadczenia o zarobkach, przygotowanie księgi wieczystej nieruchomości w celu zapoznania się banku z nieruchomością oraz posiadania określonej kwoty pieniędzy, która jest tak zwanym wkładem własnym. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla banku, które wymagane jest niezależnie od całkowitej kwoty kredytu. Kolejną stałą jest tak zwane oprocentowanie oraz kurs waluty. W zależności od sytuacji, oprocentowanie kredytu może zmaleć lub wzrosnąć, mając ogromny wpływ na kwotę raty kredytowej. Ryzyko drastycznego wzrostu ceny raty, najczęściej związane jest z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej, gdzie znaczenie ma przede wszystkim aktualny kurs. Może więc okazać się, że cena zobowiązania wzrośnie na tyle wysoko, że z trudem będzie można spłacić miesięczne zobowiązanie. 

Nie da się ukryć, że to nie koniec wad, jakie niesie za sobą zawarcie kredytu w obcej walucie. Tak samo jak w przypadku zaciągnięcia kredytu w złotych, bank obciąży kredytobiorcę kosztami udzielenia pożyczki. Co prawda jest to opłata jednorazowa, jednak należy pamiętać o tym, że i w tym przypadku, ogromne znaczenie ma aktualny kurs walut, a im większe zobowiązanie, tym zwiększa się ryzyko podpisania dodatkowej usługi, jaką jest ubezpieczenie kredytu. 

Kiedy zdecydować się na kredyt hipoteczny oferowany w walucie obcej? 

Wiele osób decyduje się na zawarcie kredytu na nieruchomość bez wcześniejszego sprawdzenia sytuacji rynkowej. Jest to ogromny błąd, który skutkować może gwałtownym wzrostem raty kredytowej. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy kredytowej, należy sprawdzić aktualny kurs waluty, oraz porównać go z kursem sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Jeśli kurs utrzymuje się mniej więcej w tej samej kwocie, nic nie wskazuje na nagły wzrost, dopiero wtedy warto rozważyć zaciągnięcie kredytu. Kolejnym pomocnym krokiem jest sprawdzenie oferty w wielu bankach. Szczegółowe zapoznanie się i porównanie warunków z konkurencją. Tylko tak możemy mieć pewność, że wybierzemy najbardziej bezpieczną oraz korzystną umowę kredytową. 

Dlaczego tak istotny jest wybór właściwej oferty? Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny to rozwiązanie bardzo ryzykowane. Podczas zawarcia umowy, bank wypłaca potrzebne fundusze na remont lub zakup nieruchomości na określonych przez nich warunkach. Ustalony jest zakres prac oraz termin, w jakich należy je wykonać. W przypadku niewypłacalności lub niewywiązania się z ustalonych warunków, bank ma prawo do zajęcia nieruchomości, dlatego tak ważne jest dokładne przeanalizowanie warunków umowy oraz zapewnienie płynności finansowej. 

Każde zobowiązanie finansowe to ogromna odpowiedzialność, stres i ryzyko. W przypadku kredytu hipotecznego, zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wybór oferty w walucie polskiej. Zmniejszamy w ten sposób szanse na nagły wzrost raty kredytowej, wynikający ze wzrostu waluty. oraz mamy zdecydowanie więcej możliwości, co wpływa na konkurencyjne warunki. Nic zatem dziwnego, że Polacy chętniej wybierają polskie, sprawdzone banki, z silną pozycją na rynku. 

Sprawdź także: Ranking kredytów hipotecznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *