intercyza

Intercyza – czy warto?

Polska jest jednym z niewielu krajów, który traktuje wspólność majątkową w sposób tak ortodoksyjny. Od dnia ślubu, wszystko co kupuje para małżonków, bez znaczenia, razem czy osobno powiększa ich wspólny majątek. Jeżeli małżonkowie chcą, by było inaczej muszą podpisać intercyzę.

Wspólność majątkowa, co w nią wchodzi?

Do wspólnoty majątkowej małżeństwa zalicza się:

  • środki lokowane na rachunkach emerytalnych
  • wynagrodzenie za pracę oraz dochody z wszelkich innych źródeł  każdego z małżonków
  • dochody z majątku wspólnego oraz osobistego

W skład wspólnoty majątkowej nie zalicza się nieruchomości oraz rzeczy osobistych, stanowiących przed ślubem  własność każdego z małżonków, np.:

  • prawa autorskie
  • nagrody pieniężne
  • pieniądze z odszkodowań
  • wszelkie aktywa pochodzące ze spadków, zapisów czy darowizn

 Dlaczego intercyza?

Intercyzę małżonkowie podpisują wtedy, gdy chcą zachować rozdzielność majątkową. Jednak nie trzeba tego robić, by zaznaczyć, że mieszkanie czy samochód nabyte przed ślubem czy sprezentowane przez rodziców pozostaje odrębną własnością. I tak taką będzie. Polskie prawo stanowi, że wszystko co nabyło się przed ślubem pozostaje własnością odrębną. Chyba, że w trakcie małżeństwa jedna ze stron to zmieni i rozszerzy własność na oboje małżonków. Specjaliści tematu zdecydowanie zalecają sporządzenie intercyzy wówczas, gdy jedno z małżonków prowadzi lub ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, która obarczona jest zawsze dużym ryzykiem. Aby uchronić majątek współmałżonka przed wierzycielami warto przygotować intercyzę.

Wady i zalety intercyzy

Podstawową zaletą sporządzenia intercyzy jest przede wszystkim posiadanie własnego majątku, bez względu na jaki on jest duży. To miłe posiadać coś własnego i dysponować tym według uznania. Żadna ze stron nie odpowiada też za długi swoje połówki, bez względu na to z jakiego tytułu powstały. Intercyza ułatwia też ewentualny rozwód i pozwala na uniknięcie walki o majątek przed sądem.

Wadą tego rozwiązania jest fakt, że małżeństwo nie może rozliczać się wspólnie przed urzędem skarbowym, co ma szczególne znaczenie gdy w związku jest wyraźna dysproporcja wynagrodzenia. Z podpisaną intercyzą para ma mniejszą zdolność kredytową co utrudnia wzięcie kredytu. Wspólnota majątkowa z kolei podnosi zdolność kredytową pary.

W jaki sposób zawiera się intercyzę?

Gdy para jest całkowicie przekonana o słuszności sporządzenia intercyzy należy udać się do notariusza. Do przeprowadzenia formalności w biurze notarialnym potrzebny jest tylko dowód osobisty.

Intercyzę można podpisać w każdym momencie. Co prawda umowa ta podpisana już po zawarciu małżeństwa nazywa się majątkową umową małżeńską o zniesieniu wspólności ustawowej, ale de facto przyświeca jej cały czas ten sam cel. Zmienia się też zakres umowy i w tym wypadku współmałżonek zachowuje te składniki majątku, które na niego przypadają w wyniku podziału wspólnych aktywów. Podział jest oczywiście dobrowolny i wymaga negocjacji. Tego typu umowa również musi być przygotowana przez notariusza, a do jej podpisania dodatkowo wymagany jest akt małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *