faktoring

Faktoring – coraz bardziej popularny w segmencie mikro

Faktoring – dla kogo jest przeznaczony?

Ta usługa finansowa jeszcze parę lat temu była udostępniona tylko większym przedsiębiorcom (tzw. MSP lub SME). Na szczęście od niedawna wśród instytucji finansowych rozszerzył się trend aby oferować go także mniejszym firmom. Faktoring jest w praktyce wykorzystywany w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wystawia faktury za sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Wtedy, aby utrzymać płynność finansową dobrze skorzystać właśnie z faktoringu. Jest to opcja prostsza i szybsza niż zaciąganie np. kredytu obrotowego.

Jak to działa?

Instytucja finansowa lub bank ( tj. faktor) kupuje od firmy (tj. faktoranta) nieprzeterminowane faktury. Faktorant otrzymuje płatność od razu, w zależności od umowy, na sumę od 80 do nawet 100% wartości faktury ( zwykle pomniejszonej o prowizję). Ma to wielkie znaczenie w dzisiejszych realiach, gdzie aby pozyskać klienta sprzedawcy muszą niejednokrotnie stosować kredyt kupiecki i wydłużać terminy płatności od 60 do nawet 180 dni. Po uregulowaniu płatności przez odbiorcę (tzw. dłużnika faktoringowego) dostawca otrzymuje pozostałą część zapłaty. Faktoring daje więc możliwość finansowania bieżącej działalności firmy przez skrócenie cyklu rotacji należności. Ponadto pozwala on ograniczyć ryzyko niewypłacalności swojego odbiorcy – zarządzanie długiem zostaje bowiem przejęte przez faktora. To faktor czeka na zapłatę od odbiorców i kontroluje rozliczenia.

Dlaczego to lepsze rozwiązanie niż kredyt?

Wiele faktów przemawia na rzecz faktoringu. Po pierwsze jest on dużo bardziej dostępny a jego uzyskanie wymaga mniejszej ilości dokumentów i formalności. Firma nie musi też wykazywać się określonymi wynikami finansowymi – nie jest dokonywana  analiza zdolności płatniczej faktoranta a ocenie podlegają raczej historyczne spłaty należności od odbiorców i wystąpienie ryzyka że dług będzie nieściągalny. Co więcej, nie są wymagane żadne zabezpieczenia jak gwarancje lub hipoteki. Tu zabezpieczeniem są same faktury oraz weksel własny wystawiony przez faktoranta. Kwota globalnego limitu faktoringowego jest zazwyczaj wyższa niż maksimum możliwe do uzyskania w ramach kredytu obrotowego. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, więc nie ma konieczności odnawiania co rok lub najwyżej dwa jak w przypadku kredytu obrotowego (co wiązałoby się z ponownym uciążliwym gromadzeniem dokumentacji i kolejnymi opłatami). Nie ma także obowiązku przeprowadzania przez konto określonej odgórnie wysokości obrotów.

Czy faktoring ma być jawny?

Co do zasady po zawarciu umowy faktoringowej przedsiębiorca powinien o tym fakcie powiadomić swoich kontrahentów. Na podstawie tej umowy wszelkie jego wierzytelności zostają bowiem przeniesione na faktora. Od tego momentu płatności z tytułu otrzymanych faktur odbiorcy mają przelewać na konto faktora a nie jak dotychczas na konto swojego dostawcy. Dla odbiorcy jest to właściwie jedyna odczuwalna zmiana. Z kolei faktor także musi mieć pewność,że odbiorca wie na jaki rachunek ma regulować swoje płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *