Czy warto ubiegać się o kredyt studencki?

Kredyty studenckie znajdują się w ofercie polskich banków od ponad dwudziestu lat. Początkowo przyjęte z rezerwą, szybko stały się pożądaną przez młodych ludzi formą finansowania nauki. Choć obecnie branie pożyczki przez studenta przestało budzić zdziwienie, warto rozważyć zarówno korzyści, jak i wady wynikające z podjęcia takiego kroku.  

Specjalne warunki dla specjalnych klientów

Studenci  z różnych względów stanowią specyficzną grupę pożyczkobiorców, a co za tym idzie wymagają preferencyjnych zasad w kwestii przyznawania kredytów.

Czy zadłużenie należy spłacać w czasie studiów?

Potencjalny kredytobiorca może spać spokojnie. Spłacanie należności rozpoczyna się dopiero w dwa lata po zakończeniu studiów, kiedy to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że były student będzie miał stałe źródło dochodu. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja kiedy nauka zostanie przerwana. Wtedy spłata rozpoczyna się wcześniej, w terminie wyznaczonym przez bank.

Czy koszty kredytu są wysokie?

Osoba chcąca skorzystać z kredytu studenckiego nie musi obawiać się zbyt dużego obciążenia finansowego, bowiem koszty pożyczki są niezwykle niskie. Oprocentowanie jest zmienne, lecz zawsze równe połowie stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. A co z resztą odsetek? Spłaci je skarb państwa. Najprawdopodobniej student decydujący się na tę formę pożyczki już nigdy w swoim życiu nie dostanie równie korzystnej oferty.

A jeśli coś pójdzie nie tak?

Odpowiedzialny człowiek, myśląc o przyszłości, słusznie przewiduje, że niekoniecznie musi się ona ułożyć idealnie. Utrata pracy czy zdrowia stanowi duże obciążenie finansowe, dlatego decydując się na pożyczkę warto zastanowić się nad zabezpieczeniem jej spłaty. W przypadku studentów zaproponowano interesujące rozwiązanie.  Kredyt studencki jest chyba jedyną formą pożyczki, która może zostać umorzona! Zadłużenie pożyczkobiorcy może zostać umorzone częściowo lub w całości. Częściowe umorzenie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia z wynikiem wyróżniającym, bądź znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Całkowite umorzenie dotyczy sytuacji trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, niemożności dochodzenia roszczeń oraz śmierci pożyczkobiorcy.

W jakim terminie składać wniosek?

Decyzji o zaciągnięciu pożyczki nie trzeba podejmować z początkiem roku akademickiego. Obecnie, dzięki nowym regulacjom prawnym wniosek o kredyt studencki można składać w ciągu całego roku, zaś bank musi podjąć decyzję o jego przyznaniu do trzydziestu dni od złożenia dokumentów. Jeśli więc sytuacja finansowa studenta uległa zmianie już w trakcie nauki, może on w każdej chwili skorzystać z oferty wybranego banku.

Czy kredyt studencki ma jakieś wady?

Oczywiście że kredyt studencki  oprócz zalet posiada również wady, spośród  których na pierwszy plan wysuwa się fakt, że jest on zobowiązaniem finansowym, które wcześniej czy później trzeba będzie uregulować. Oprócz tego pozostają formalności związane ze złożeniem wniosku i pozostałej dokumentacji – nawiasem mówiąc obecnie można zrobić to drogą elektroniczną. Czy więc inwestycja w wykształcenie przy pomocy kredytu studenckiego ma sens?  Najlepszą metodą na podjęcie decyzji będzie dokonanie indywidualnego bilansu zysków i strat. Polecam przy tym skorzystać z informacji zawartych w powyższym tekście. Warto również uwzględnić fakt, że z roku na rok rośnie liczba studentów korzystających z kredytów studenckich, zaś znakomita większość absolwentów wyższych uczelni ukończyła je dzięki nim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *