BIK

Co zrobić, żeby polepszyć swój scoring w BIK?

             Osoba, która chce wziąć kredyt z reguły dużo wcześniej ogląda różne oferty kredytowe banków. Szukając w ten sposób najlepszej dla siebie oferty. Potencjalny kredytobiorca często nie zdaje sobie sprawy jak ważna informacją przy podejmowaniu decyzji przez bank o przyznaniu kredytu jest scoring w BIK. Dzięki niemu bank podejmuje odpowiednią decyzję na podstawie informacji o historii spłaty zobowiązań przez potencjalnego kredytobiorcę.

Czym jest BIK?

            W uproszczeniu jest to nic innego jak zbiór wszystkich możliwych informacji na temat kredytobiorców. Informacji dotyczących zarówno tych obecnych jak również tych, którzy kiedykolwiek spłacali swoje zobowiązania. Oprócz historycznych danych kredytobiorców BIK posiada w swoich bazach również informacje o posiadanych przez kredytobiorców  bieżących kredytach. Jeśli pożyczkobiorca spóźni się z terminem spłaty raty więcej niż 60 dni to fakt ten jest odnotowany w rejestrach BIK. Informacja o nieterminowej spłacie kredytu przez kredytobiorcę widnieje w rejestrze BIK przez okres 5 lat od całkowitej spłaty pożyczki.

Czym jest scoring BIK?

          W skrócie jest to nic innego jak ocena punktowa, która określa zdolność kredytową danego pożyczkobiorcy. W ostatnim czasie system punktowy BIK uległ zmianie. Do niedawna kredytobiorca mógł uzyskać maksymalnie 600 punktów. Jednak najnowszy raport BIK jest dużo prostszy i bardziej intuicyjny zarówno dla klienta jak i banku. Ocena klienta jest wystawiana od 1 do 100 punktów.  Im większa ilość punktów u potencjalnego kredytobiorcy tym większa szansa iż otrzyma on kredyt w danym banku. Wg informacji BIK 80 punktów otrzymanych przez klient to wynik bardzo dobry, a 60 to tylko dobry. Wyliczanie oceny punktowej przez BIK polega na stosowaniu nowoczesnej formuły matematycznej. Dodatkowym elementem jest historia kredytowa klienta która jest porównywana do historii kredytowych innych pożyczkobiorców, którzy spłacają w terminie swoje zobowiązania im będzie bardziej podobna tym wyższa będzie punktacja. Jakie zachowania pożyczkobiorcy wpływają pozytywnie na jego ocenę punktową?
  • terminowość w spłacie zobowiązań
  • nieposiadanie wielu kredytów jednocześnie
  • nie wykorzystywanie maksymalnych limitów na kartach kredytowych
  • terminowa ilość spłaconych pożyczek

Jakie zachowania kredytobiorcy wpływają negatywnie na scoring w BIK?

  • opóźnienie powyżej 60 dni w spłacie kredytów
  • posiadanie zbyt dużej ilości kredytów jednocześnie
  • staranie się o zbyt dużą ilość kredytów w krótkim okresie czasu
  • wykorzystanie maksymalnych limitów na karatach kredytowych

Czy można usunąć dane z BIK?

       Klient może usunąć tylko te dane z BIK, które dotyczą spłaconego przez niego zobowiązania. Jednak jeśli informacje na temat pożyczkobiorcy dotyczą nie terminowo spłaconego przez niego kredytu to są one przechowywane w bazie BIK przez 5 lat.  Jeśli kredytobiorca zauważy iż dane, które posiada BIK są nie aktualne to może wtedy złożyć wniosek o ich korektę w instytucji , która przekazała dane klienta do BIK czyli np: w banku.

Jak można poprawić ocenę punktową w BIK?

      Terminowe spłacanie zobowiązań przez kredytobiorcę jest podstawą w budowaniu dobrej historii kredytowej. Dlatego też taka informacja powinna widnieć w bazie BIK jak najdłużej.  Kredytobiorca może poprawić swoją ocenę punktową w BIK zaciąganiem niewielkich zobowiązań i ich terminowej spłacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *